Back to Top

Gyökerünk a múlt, jelenünk a jövő...

Környezetünk

Óvodánk az Újvároson a Báthori utcában fekszik. Tágas (2450 m2), árnyas udvara nagyszerű lehetőséget nyújt a sokoldalú mozgásos tevékenységek megszervezéséhez. Közelünkben néhány percnyi sétára játszótér, kresszpark, és focipálya is található. Az óvoda épületének egy része 1890-ben épült, majd 1976-ban új résszel bővült. Jelenleg 442 m2-es alapterületen, 4 csoportban, 100 gyermek fogadására alkalmas. A két épületrészt összekötő folyosó megnyitására 2013-ban került sor, amely lehetővé tette az intézmény átjárhatóságát, majd ezt követően 2014-ben mindenütt új nyílászárókat építettek be. Az épület és az udvar felújítása folyamatos. Évről évre szépülünk.

Intézménytörténet

Óvodánk már több mint száz éve épült és 1976-ig két csoportos intézményként működött. 1976 szeptemberére adták át a B rész bővítésével elkészült két új csoportszobát, amelyet azonnal meg is töltöttek az igen nagy létszámú gyermekközösségek. 1997. augusztus 1-től a Kőrösi úti óvoda tagóvodájaként működtünk tovább, kialakítva a néphagyomány éltető programunkat. 2011.szeptember 1-től a Református egyház fenntartása alá kerültünk. Óvodai nevelésünk fő feladata lett a keresztyén értékrendek közvetítése, melyet hittan foglalkozáson képzett hitoktató segítségével valósítunk meg. A tehetséggondozásra lehetőséget nyújt az intézményeinkben folyó néptánc oktatás, és az ovifoci.  Továbbra is négy csoportban működve száz kisgyermeknek tudunk biztosítani férőhelyet. Pedagógusaink nagy része több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, hatan itt kezdtük óvónői pályánkat.

Templomlátogatások rendje

Ahogyan az öltözködést, a köszönést, a cipőkötést, kulturált étkezést meg kell tanulni, és gyakorolni kell, úgy a hitet is. Nem elég hallani, egyszer hallani, hanem meg kell tanulni, be kell gyakorolni, hogy abból aztán olyan erő legyen az életünkben, mely mindig megtart, minden nehéz helyzetben. Ehhez szükséges a közösség. Nemcsak az óvodai, de a templomi, gyülekezeti közösség is. Évente négy kiemelt vasárnapon hívjuk az óvodásokat és családjaikat istentiszteletre, ahol egy darabig együtt, aztán gyermekek és felnőttek külön vehetnek részt a nekik szóló alkalmon. Ám ezen kívül is minden vasárnap nagy szeretettel várunk mindenkit gyülekezeteinkben azzal a jó reménységgel, hogy ki-ki megtalálja a helyét, a feltöltődés, megerősödés lehetőségét.

Csendesnap

A református óvoda többlete az, hogy kiegyensúlyozottak, őszinték, türelmesek, szeretetteljesek, mindig lehet hozzájuk bizalommal fordulni, mindig lehet rájuk számítani. Ha ez igaz rájuk, akkor úgy tudnak forgolódni a gyermekek között, hogy észre vehető lesz majd ez a többlet az óvodásokon is. Ehhez azonban erőre van szükségük a pedagógusoknak, és tudniuk kell, hogy a saját életük kérdéseire hol kell keresni a választ. A nevelési éveket azért előzi meg egy-egy csendes nap, hogy a becsületes szakmai felkészültség mellett teljes szívvel, lélekkel is ráhangolódjunk a gyermekek közt végzendő nemes és nagyszerű feladatunkra.

Hittanfoglalkozás

Az óvodai élet rendjébe illeszkedik a többi foglalkozás között hetente egyszer a hittanfoglalkozás is. Ezeken az alkalmakon olyan hittanoktatók foglalkoznak külön a katolikus, külön a református gyermekekkel, akiknek óvodapedagógus képesítésük is van, tehát ismerik az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait, azokat a módszereket, melyekkel őket nekik való módon meg lehet közelíteni. Egyszerű, kedves énekeket, imádságokat, játékokat tanulnak, s közben megismerkednek bibliai szereplőkkel, történetekkel, tanításokkal.

Bibliaóra

Óvodai nevelők számára havonta egyszer tartunk bibliaórát. Ezek az órák alkalmai az önvizsgálatnak, az elmélyedésnek, a közösség megújításának, megerősödésnek.

Szülői értekezletek menete

A szülői értekezleteken az aktuális tudnivalók megbeszélése előtt rövid áhítatot tartunk a szülőkkel együtt. Elcsendesedünk néhány percre, hogy hallgassuk Isten hozzánk szóló szavát a Bibliából, s imádságban könyörögjünk gyermekeinkért. Ez a néhány perc is szerves része az értekezletnek, kérjük a kedves szülőket, hogy ne csak ezt követően érkezzenek!

Áhítatok

Az óvodában áhítattal kezdődnek a hetek. A gyermekek nyelvén, életkori sajátosságaikat figyelembe véve, egyszerű énekekkel, imádságokkal, számukra is érthető, ám mégis szent és komoly bibliamagyarázattal indulnak neki egész heti foglalatosságaiknak. Mindig van tehát egy gondolat, kép, melyhez a hét során vissza-visszatérhetnek, melyről gondolkodhatnak. Ezeket az alkalmakat az óvónők tartják, de havonta egyszer valamelyik lelkipásztor.

Halacska csoport

 

Óvónők: Magyar Károlyné, Flórián Nikoletta

Dajka: Vörös Sándorné

 

Abai Dominik

Balázs Eszter Lili

Bognár Fanni

Bognár Regina

Csentei Csaba

Dani Vivien

Détári Csaba

Ecseri András

Halasi Máté Zsolt

Kecskés Nóra

Kis-Pisti Attila

Laki Hanna Viola

Lugosi Nóra

Máté Szófia

Mucsi Melissza

Nagy Zsolt

Opauszki Kristóf László

Pákozdi Rebeka

Sárik Bence

Szijj Zétény Mihály

Tarjáni Boróka Emese

Turi Jázmin

Ványi Amira

Veres Máté

Végh Alexandra

Zoboki Bence Balázs

 

Szivárvány csoport

 

Óvónők: Erős Árpádné, Kissné Pákózdi Anikó

Dajka: Melczner Csabáné, Szalisznyó Sándorné

 

Abdelmagid Szonja

Bakó Liza Boglárka

Bartha Hunor Attila

Czédulás Norbert Zalán

Farkas László

Fecske Noémi

Gulyás Gergely Ákos

Hamza Martin

Huszár Benedek Attila

Józan Boglárka

Kocsír Veronika Lilla

Polónyi László

Sáfrány József

Szeleczki Szabolcs Ákos

Szűcs Izabella Kata

Szűcs Roland

Törőcsik Bence Márki

Varga Patrik Milán

Zakar Levente

 
 

 

Csengettyű

 

Óvónők: Nagy Zsuzsánna Mária, Szigetváriné Tóth Krisztina

Dajka: Farkasné Kiss Andrea

Pedagógiai asszisztens: Fehér Bernadett

 

Bartha Emőke Hargita

Bognár Lola

Csabanyi Bence

Cseh Gréta

Derzsényi Kovács Nóra

Dudás Panna Boglárka

Ecseri Lehel Simon

Füle Vivien

Halasi Hanna Tünde

Kocsír Bence Miklós

Kovács Sebestyén

Melczner Zoltán

Molnár Zoltán

Pállfy Maja Zsuzsanna

Pistea Andrea Irina

Pozsár Nimród Ferenc

Radosza Fanni Vivien

Tehenes Lilla

Telek Milán

Zajatz Adrienn Dorka

 

Napsugár csoport

 

Óvónők: Krizsik Endréné, Domonics Gyöngyvér

Dajka: Gajda Jánosné

 

Burián Dániel

Czirják Bertalan

Csorba Levente

Dobos Anna

Gruber Izabella

Holovecz Hunor Zsombor

Kaposvári Adrienn Ada

Kopcsik Krisztián

Lakatos Vanessz

Maász Laura Zoé

Megyeri Csongor

Nagy Natália

Orosz Kevin Marcell

Rozsos Elizabeth

Sárkány Klaudia Kitti

Szabó Alexandra

Szabó Patrik Lajos

Szűcs Patrícia Helga

Tehenes Máté

Tóth Ferenc

Ványi László

Winkler Hanna

 

Nevelőtestület

Almádiné Rózsa Krisztina

óvodavezető

Erdős Árpádné 

tagóvoda-vezető

Borosné Dobozi Anikó Éva

óvónő (csed)

Domonics Gyöngyvér

óvónő

Farkasné Kiss Andrea

dajka

Fehér Bernadett

pedagógiai asszisztens

Flórián Nikoletta 

óvónő

Kissné Pákozdi Anikó

óvónő

Krizsik Endréné 

óvónő

Lakos Piroska

fejlesztő pedagógus

Magyar Károlyné

óvónő

Nagy Zsuzsánna Mária

óvónő

Rimóczi Judit

óvónő

Szigetváriné Tóth Krisztina

óvónő, hitoktató

Gajda Jánosné

dajka

Melczner Csabáné

dajka

Szalisznyó Sándorné

dajka

Vörös Sándorné

dajka

 

Alkategóriák

 • Események
  Cikkek száma:
  1
 • Szülői értekezletek, fogadóórák

  Kedves Szülők!

  Szeretettel  várjuk Önöket a 2017. Szeptember 20-án szerdán 16:30-kor kezdődő év kezdő szülői értekezletünkre.

  A szülői értekezleteken az aktuális tudnivalók megbeszélése előtt rövid áhítatot tartunk a szülőkkel együtt. Ez a néhány perc is szerves része az értekezletnek, kérjük a kedves szülőket, hogy ne csak ezt követően érkezzenek!

   

  Köszönettel: Óvó nénik

  Cikkek száma:
  0

1. oldal / 2