Back to Top

Gyökerünk a múlt, jelenünk a jövő...

Nevelés nélküli munkanap

Tisztelt Szülők!

 

2018. szeptember 7-én, pénteken az óvodában nevelés nélküli munkanap lesz. Ezen a napon a Báthori utcai tagóvodában biztosítunk ügyeletet.

Kérjük, hogy szeptember 3-án nyilatkozzanak ügyelettel kapcsolatos szándékukról!

 

     Köszönettel:

 

Almádiné Rózsa Krisztina     

óvodavezető     

Környezetünk

Óvodánk az Újvároson a Báthori utcában fekszik. Tágas (2450 m2), árnyas udvara nagyszerű lehetőséget nyújt a sokoldalú mozgásos tevékenységek megszervezéséhez. Közelünkben néhány percnyi sétára játszótér, kresszpark, és focipálya is található. Az óvoda épületének egy része 1890-ben épült, majd 1976-ban új résszel bővült. Jelenleg 442 m2-es alapterületen, 4 csoportban, 100 gyermek fogadására alkalmas. A két épületrészt összekötő folyosó megnyitására 2013-ban került sor, amely lehetővé tette az intézmény átjárhatóságát, majd ezt követően 2014-ben mindenütt új nyílászárókat építettek be. Az épület és az udvar felújítása folyamatos. Évről évre szépülünk.

Intézménytörténet

Óvodánk már több mint száz éve épült és 1976-ig két csoportos intézményként működött. 1976 szeptemberére adták át a B rész bővítésével elkészült két új csoportszobát, amelyet azonnal meg is töltöttek az igen nagy létszámú gyermekközösségek. 1997. augusztus 1-től a Kőrösi úti óvoda tagóvodájaként működtünk tovább, kialakítva a néphagyomány éltető programunkat. 2011.szeptember 1-től a Református egyház fenntartása alá kerültünk. Óvodai nevelésünk fő feladata lett a keresztyén értékrendek közvetítése, melyet hittan foglalkozáson képzett hitoktató segítségével valósítunk meg. A tehetséggondozásra lehetőséget nyújt az intézményeinkben folyó néptánc oktatás, és az ovifoci.  Továbbra is négy csoportban működve száz kisgyermeknek tudunk biztosítani férőhelyet. Pedagógusaink nagy része több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, hatan itt kezdtük óvónői pályánkat.

Templomlátogatások rendje

Ahogyan az öltözködést, a köszönést, a cipőkötést, kulturált étkezést meg kell tanulni, és gyakorolni kell, úgy a hitet is. Nem elég hallani, egyszer hallani, hanem meg kell tanulni, be kell gyakorolni, hogy abból aztán olyan erő legyen az életünkben, mely mindig megtart, minden nehéz helyzetben. Ehhez szükséges a közösség. Nemcsak az óvodai, de a templomi, gyülekezeti közösség is. Évente négy kiemelt vasárnapon hívjuk az óvodásokat és családjaikat istentiszteletre, ahol egy darabig együtt, aztán gyermekek és felnőttek külön vehetnek részt a nekik szóló alkalmon. Ám ezen kívül is minden vasárnap nagy szeretettel várunk mindenkit gyülekezeteinkben azzal a jó reménységgel, hogy ki-ki megtalálja a helyét, a feltöltődés, megerősödés lehetőségét.

Csendesnap

A református óvoda többlete az, hogy kiegyensúlyozottak, őszinték, türelmesek, szeretetteljesek, mindig lehet hozzájuk bizalommal fordulni, mindig lehet rájuk számítani. Ha ez igaz rájuk, akkor úgy tudnak forgolódni a gyermekek között, hogy észre vehető lesz majd ez a többlet az óvodásokon is. Ehhez azonban erőre van szükségük a pedagógusoknak, és tudniuk kell, hogy a saját életük kérdéseire hol kell keresni a választ. A nevelési éveket azért előzi meg egy-egy csendes nap, hogy a becsületes szakmai felkészültség mellett teljes szívvel, lélekkel is ráhangolódjunk a gyermekek közt végzendő nemes és nagyszerű feladatunkra.

Hittanfoglalkozás

Az óvodai élet rendjébe illeszkedik a többi foglalkozás között hetente egyszer a hittanfoglalkozás is. Ezeken az alkalmakon olyan hittanoktatók foglalkoznak külön a katolikus, külön a református gyermekekkel, akiknek óvodapedagógus képesítésük is van, tehát ismerik az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait, azokat a módszereket, melyekkel őket nekik való módon meg lehet közelíteni. Egyszerű, kedves énekeket, imádságokat, játékokat tanulnak, s közben megismerkednek bibliai szereplőkkel, történetekkel, tanításokkal.

Bibliaóra

Óvodai nevelők számára havonta egyszer tartunk bibliaórát. Ezek az órák alkalmai az önvizsgálatnak, az elmélyedésnek, a közösség megújításának, megerősödésnek.

Szülői értekezletek menete

A szülői értekezleteken az aktuális tudnivalók megbeszélése előtt rövid áhítatot tartunk a szülőkkel együtt. Elcsendesedünk néhány percre, hogy hallgassuk Isten hozzánk szóló szavát a Bibliából, s imádságban könyörögjünk gyermekeinkért. Ez a néhány perc is szerves része az értekezletnek, kérjük a kedves szülőket, hogy ne csak ezt követően érkezzenek!

Áhítatok

Az óvodában áhítattal kezdődnek a hetek. A gyermekek nyelvén, életkori sajátosságaikat figyelembe véve, egyszerű énekekkel, imádságokkal, számukra is érthető, ám mégis szent és komoly bibliamagyarázattal indulnak neki egész heti foglalatosságaiknak. Mindig van tehát egy gondolat, kép, melyhez a hét során vissza-visszatérhetnek, melyről gondolkodhatnak. Ezeket az alkalmakat az óvónők tartják, de havonta egyszer valamelyik lelkipásztor.

Halacska csoport

 

Óvónők: Magyar Károlyné, Flórián Nikoletta

Dajka: Vörös Sándorné

 

Abai Dominik

Abdelmagid Szonja

Bognár Fanni

Csentei Csaba

Dani Vivien

Deák Péter

Détári Csaba

Halasi Máté Zsolt

Kecskés Nóra

Kis-Pisti Attila

Kocsír Veronika L.

Lak Bertalan Tamás

Laki Hanna Viola

Máté Szófia

Mucsi Melissza

Opauszki Kristóf László

Pákozdi Rebeka

Sárik Bence

Szijj Zétény Mihály

Tarjáni Boróka Emese

Turi Jázmin

Ványi Amira

Veres Máté

Végh Alexandra

Zoboki Bence Balázs

 

Szivárvány csoport

 

Óvónők: Erős Árpádné, Kissné Pákózdi Anikó

Dajka: Melczner Csabáné, Szalisznyó Sándorné

 

Bablinszki - Istvánfi Botond

Boros Hanna Bíborka

Burián Róbert

Dani Tamás

Deák Alíz

Fekete Csenge

Felföldi Fruzsina

Füle Gréta

Füle Veronika

Herczeg Auróra

Juhász Luca Alexandra

Kaposvári Adél Alíz

Kecskés Kristóf

Király Hunor

Kósik Kevin Károly

Lakatos Attila

Lutz Justine

Pákozdi Lili

Rozsos Attila

Tehenes Kitti Leila

 
 

 

Csengettyű

 

Óvónők: Nagy Zsuzsánna Mária, Szigetváriné Tóth Krisztina

Dajka: Farkasné Kiss Andrea

Pedagógiai asszisztens: Fehér Bernadett

 

Bartha Emőke Hargita

Bognár Lola

Csabanyi Bence

Cseh Gréta

Derzsényi - Kovács Nóra

Dudás Panna Boglárka

Ecseri Lehel Simon

Füle Vivien

Halasi Hanna Tünde

Kocsír Bence Miklós

Kovács Sebestyén

Melczner Zoltán

Molnár Zoltán

Pállfy Maja Zsuzsanna

Pistea Andrea Irina

Pozsár Nimród Ferenc

Radosza Fanni Vivien

Szekeres Jázmin

Tehenes Lilla

Telek Milán

Zajatz Adrienn Dorka

Vezsenyi Nóra

 

Napsugár csoport

 

Óvónők: Krizsik Endréné, Borosné Dobozi Anikó

Dajka: Gajda Jánosné

 

Burián Dániel

Czirják Bertalan

Csorba Levente

Dobos Anna

Gruber Izabella

Holovecz Hunor Zsombor

Kaposvári Adrienn Ada

Kopcsik Krisztián

Lakatos Vanessza

Maász Laura Zoé

Megyeri Csongor

Orosz Kevin Marcell

Rozsos Elizabeth

Sárkány Klaudia Kitti

Szabó Alexandra

Szabó Patrik Lajos

Szűcs Patrícia Helga

Tehenes Máté

Tóth Ferenc

Ványi László

Winkler Hanna

 

Alkategóriák

 • Események
  Cikkek száma:
  3
 • Szülői értekezletek, fogadóórák

  Kedves Szülők!

  Szeretettel  várjuk Önöket a 2017. Szeptember 20-án szerdán 16:30-kor kezdődő év kezdő szülői értekezletünkre.

  A szülői értekezleteken az aktuális tudnivalók megbeszélése előtt rövid áhítatot tartunk a szülőkkel együtt. Ez a néhány perc is szerves része az értekezletnek, kérjük a kedves szülőket, hogy ne csak ezt követően érkezzenek!

   

  Köszönettel: Óvó nénik

  Cikkek száma:
  0

1. oldal / 2