Almádiné Rózsa Krisztina

óvodavezető

Erdős Árpádné 

tagóvoda-vezető

Borosné Dobozi Anikó Éva

óvónő (csed)

Domonics Gyöngyvér

óvónő

Farkasné Kiss Andrea

dajka

Fehér Bernadett

pedagógiai asszisztens

Flórián Nikoletta 

óvónő

Kissné Pákozdi Anikó

óvónő

Krizsik Endréné 

óvónő

Lakos Piroska

fejlesztő pedagógus

Magyar Károlyné

óvónő

Nagy Zsuzsánna Mária

óvónő

Rimóczi Judit

óvónő

Szigetváriné Tóth Krisztina

óvónő, hitoktató

Gajda Jánosné

dajka

Melczner Csabáné

dajka

Szalisznyó Sándorné

dajka

Vörös Sándorné

dajka