Almádiné Rózsa Krisztina

óvodavezető, óvodapedagógus

Erdős Árpádné 

tagóvoda-vezető, óvodapedagógus

Borosné Dobozi Anikó Éva

óvodapedagógus

Flórián Nikoletta

óvodapedagógus

Kissné Pákozdi Anikó

óvodapedagógus

Krizsik Endréné

óvodapedagógus

Magyar Károlyné

óvodapedagógus

Nagy Zsuzsánna Mária

óvodapedagógus

Szigetváriné Tóth Krisztina

óvodapedagógus, hittan oktató

Lakos Piroska

fejlesztőpedagógus

Dobozi Ildikó

pedagógiai asszisztens, óvodatitkár

Farkasné Kiss Andrea

dajka

Gajda Jánosné

dajka

Melczner Csabáné

dajka

Szalisznyó Sándorné

dajka

Vörös Sándorné

dajka

Törőcsik János

karbantartó