Kúti László

tanár, informatika

Ásványi Márta

tanító, német nyelv

Baksa Tiborné

tanító, diákönkormányzat-segítő

Bereczky Judit

igazgatóhelyettes, hittanoktató, tanító, óvópedagógus

Bodnárné Kozarich Edit

tanító, napközis nevelő

Borgya-Réfi Ildikó

táncpedagógus

Bordáné Csököly Éva

tanár, fizika - matematika

Borics Zoltánné

tanító, napközis nevelő, református hittanoktató

Brisendinené Varga Tünde

tanító, angol nyelv, református hittanoktató

Cseh Borbála

tanár, életvitel

Cseh Katalin

tanító, informatika

Csonka Tünde

német nemzetiségi tanító, német nyelvi mestertanár, drámapedagógus, munkaközösség-vezető

Csutor-Varga Eszter

tanító, természetismeret

Deli-Borsos Melinda

tanító

Egresiné Szilaj Magdolna

tanító, napközis nevelő

Farkas Éva

tanító

Fehér Csaba

tanár, testnevelés

Fehérné Varga Viktória

tanár

Gaál Istvánné

tanító, munkaközösség-vezető

Germányiné Tündik Erika

tanár, magyar, könyvtáros

Hajas Istvánné

tanító, drámapedagógus

Horváth Zoltánné

tanár, matematika - kémia, munkaközösség-vezető

Hubert Zoltánné

tanító

Jansikné Labancz Györgyi

tanár, informatika-matematika

Jenei-Istvánfi Krisztina

tanár, angol nyelv

Kenéz Ágnes

tanár, magyar - német nyelv

Kernács Viktória

tanító, rajz, munkaközösség-vezető

Kis Erzsébet

tanító, magyar

Kissné Hunyadi Ágnes

tanító, fejlesztő pedagógus, munkaközösség-vezető

Licsákné Varga Ilona

tanár, földrajz - testnevelés

Losonczyné Poncz Melinda

tanító, napközis nevelő

Mákos Annamária

tanár, informatika-matematika, diákönkormányzat-segítő

Marosi Rita

tanító, napközis nevelő

Matalinné Ungvári Ágnes

tanár, matematika, gyermekvédelmi felelős

Mészáros Róbert

tanító, napközis nevelő

Mészárosné Bubori Melinda

katolikus hittanoktató

Mihók Anikó

tanár, katolikus hittanoktató

Monori Ildikó

tanító

Némedi Zoltán

tanár, testnevelés, munkaközösség-vezető

Ócsainé Velisek Gabriella

pszichológus

Őze Éva

tanár, angol nyelv

Pálinkás László

tanár, matematika

Papp Edit

igazgatóhelyettes, tanító, drámapedagógus

Patály Edit

tanító

Péterné Kiss Kalmár Ibolya

tanár, ének-zene, szolfézs

Petró Gabriella

tanár, történelem, munkaközösség-vezető

Pintér Péter

tanár, angol nyelv, tanító - református hittanoktató

Pintér Péterné

tanító, református hittanoktató, tanár, ének, egyházi ének

Podráczkyné Kiss Edit

tanító

Sárközi Mihályné

tanító, napközis nevelő

Szalai Anett

tanító, református hittanoktató, óvónő

Szuda Jánosné

tanító, napközis nevelő

Takó Andrásné

igazgatóhelyettes, tanár, magyar - történelem

Tóth Istvánné Koltai Györgyi

tanító, fejlesztő pedagógus, óvónő

Tóthné Bertók Ágnes

tanár, biológia - testnevelés, gyógytestnevelő

Tóthné Gutpintér Anikó

gyógypedagógus

Törökné Veres Mária

tanító, drámapedagógus

Tugyi Beáta

tanár, vizuális kultúra

Turbucz Erzsébet

református vallástanár

Túri Andrea

tanár, matematika - informatika, munkaközösség-vezető

Varga Flórián

tanár, földrajz - rajz

Varga Zsoltné

tanító, drámapedagógus, munkaközösség-vezető

Vasné Arany Katalin

tanító, német nyelv, egyházi ének, református hittanoktató

Vinczéné Márföldi Tünde

tanár, magyar-ének