Kúti László

intézményvezető, informatika

Ézsiás Istvánné

tagiskola-vezető, tanító, fejlesztőpedagógus

Bordáné Csököly Éva 

tanár, fizika

Cseh Borbála

tanár, technika- életvitel

Dobránszky Antal Zoltánné

tanító, napközis nevelő

Enyedi-Kecskeméti Anikó

tanító

Horváth Zoltánné

tanár, kémia

Jansikné Labancz Györgyi

tanár, informatika

Jenei-Istvánfi Krisztina

tanár, angol nyelv

Józan Laura

tanító

Kékvölgyi Viktor

tanító, diákönkormányzat-vezető

Kiszel Krisztina

tanító, matematika, tanulószoba

Móricz Georgina 

tanító, délutáni foglalkozások vezetője 

Nt. Sőreg Norbert

református hitoktató lelkész 

Pálinkás Lászlóné

tanár, matematika

Plangár Lilla

tanító

Roják Angéla

tanár, református hitoktató 

Sánta Zoltán Csaba

tanító, angol nyelv, tanulószoba

Stummerné Nagy Elvira

iskolatitkár, pedagógiai asszisztens 

Szaniszló Judit

tanár, történelem, könyvtárpedagógus

Tóth Éva

tanár, felsős tanulószoba-vezető 

Tóthné Bertók Ágnes

tanár, biológia

Vágó Katalin

hitoktató

Varga Flórián

tanár, földrajz, vizuális kultúra

Vigh Zoltán

tanár, testnevelés