Back to Top

Gyökerünk a múlt, jelenünk a jövő...

Intézményvezetés


Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

Kúti László

igazgató

Bereczky Judit

hitéleti-nevelési igazgatóhelyettes

 

Ceglédi Református Általános Iskola (anyaintézmény)

Papp Edit

alsós igazgatóhelyettes

Takó Andrásné

felsős igazgatóhelyettes

 

Kőröstetétleni Tagiskola

Ézsiás Istvánné

tagiskola-vezető

 

Református Óvoda (intézményegység - 3 tagóvoda)

Almádiné Rózsa Krisztina

óvodavezető

Erdős Árpádné

tagóvoda-vezető (Báthori utca)

Tóbi Zsoltné

tagóvoda-vezető (Posta utca)

Mádiné Kocsi Ildikó

tagóvoda-vezető (Kőröstetétlen)

 

Országos mérés-értékelés

 

Kimutatás a Ceglédi Református Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben végzett tavaszi kimeneti belső méréséről

 

/Ceglédi Református Általános Iskola/

 

Az iskola belső méréséről készült kimutatását IDE KATTINTVA tekintheti meg.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

Ceglédi Református Általános Iskoláért Alapítvány

 

 

1 % Szja, NAV adószámunk: 19185590-1-13

 

Alapítványunk kuratóriuma, támogatja a ceglédi anya iskola, a Báthori utcai és Posta utcai óvodások, a kőröstetétleni iskolánk és óvodánk programjait.

2017-ben az alapítványunk, 1.308.800.-Ft-al támogatta az óvodáink és iskoláink gyermekeit, tanulóit (hittan, erdei és nyelvi táborok, idegen nyelvi vizsgák, kirándulások, lovaglás, színházlátogatás, képzőművészeti kiállítások stb.).

2017-ben a felajánlott, SZJA 1%-1%-ból, 888.771.- forintot utalt át a NAV az alapítványunk számlájára.

Köszönjük a felajánlásokat a gyermekek nevében, hiszen mi ebből tudjuk támogatni őket.

Szeretnénk elmondani, kedves Támogatóinknak, hogy alapítványunk nem költ saját fenntartására, költségtérítésre sem, a befolyt pénzeket kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében használjuk fel.

A Ceglédi Református Iskoláért alapítvány, alapító okirata 1992.december 8-án kelt és a Pest Megyei Bíróság 1993. február 15-én 5.PkA.62458/1992/4. sz. végzésével A. 2458/1992. sz. alatt nyilvántartásba vett. Az alapítvány ennek megfelelően önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

 

Az alapítvány célja:

1)     A Ceglédi Református Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a munka technikai, műszaki, anyagi feltételeinek javítása, új eszközök beszerzésének segítése.

2)     A magas színvonalú nyelvtanítás és nyelvtanulás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében való közreműködés, különösen a külföldi cserekapcsolatok
kialakítása terén.

3)     Képzőművészetek iránt érdeklődő gyermekek felkutatása, nyiladozó érdeklődésük ápolásának ösztönzése.

4)     Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, részvállalás a nyertesek díjazásában és jutalmazásában.

5)     Iskolai és nem iskolai szervezésű kulturális, szabadidős programok támogatása (erdei iskolában való részvétel, tanulmányi kirándulások stb.)

6)     Diák sportversenyek szervezésének segítése, a diákok jutalmazása.

7)     Az egyházi nevelésre, a vallásos szellemben történő oktatásra való nyitással a lelki szabadság és az erkölcsi öntudat kibontakoztatása, az emberi méltóság
alapfeltételeinek megteremtése.

8)     A fenti célkitűzéseket az alapítvány kuratóriuma az elmúlt években a vállalt kötelezettségek szem előtt tartásával, Isten segítségével, valamint az iskola iránt rokonszenvezők támogatásával, sikerrel teljesítette.

 

Kérjük a ceglédi és kőröstetétleni iskolába, óvodákba járó gyermekek szüleit, keresztszülőket, nagyszülőket, ismerősöket, a református gyülekezetek tagjait és mindazokat, akik a fenti célokkal egyetértenek, 2017-ben is ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványunk részére, hogy továbbra is támogatni tudjuk óvodás és iskolása gyermekeink programjait.

 

Adószámunk: 19185590-1-13

 

 

Minden támogatást tisztelettel kérünk, és köszönettel elfogadunk.

 

Istvánfi Károly     

Kuratóriumi elnök   

 

Országos mérés - értékelés

Kimutatás a ceglédi Református Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben végzett tavaszi kimeneti méréséről

IDE KATTINTVA pdf formátumban tölthető le.

 


Összeállította:
Csutor-Varga Eszter
Zányi Gabriella
MÉCS vezető


Cegléd, 2015. június 15.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

Közzétételi lista

 

Az intézmény Közzétételi listáját IDE KATTINTVA tekintheti meg.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

Heti étlap - iskola

 

A teljes méret megtekintéséhez, kérjük, kattintson a képre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templomlátogatások rendje

Ahogyan az írást, az olvasást, a számolást, az idegen nyelv szavait gyakorolni kell, úgy a hitet is. Nem elég hallani, egyszer hallani, hanem meg kell tanulni, be kell gyakorolni, hogy abból aztán olyan erő legyen az életünkben, mely mindig megtart, minden nehéz helyzetben. Ehhez szükséges a közösség. Nemcsak az iskolai, de a templomi, gyülekezeti közösség is. Egy évben egyszer az osztályok együtt mennek el a templomba. Ezen kívül kérjük, hogy még legalább háromszor ki-ki a saját felekezete szerinti (református, evangélikus, katolikus) istentiszteleten is vegyen részt. Ennek az ellenőrzőben, tájékoztató füzetben is legyen nyoma! (Pecsét, aláírás)

 

Időpont

Évfolyam

Helyszín

2017. szeptember 17.

6. évfolyam

Újváros

2017. október 22.

8. évfolyam

Nagytemplom

2017. november 26.

5. évfolyam

Nagytemplom

2018. január 21.

2. évfolyam

Felszeg

2018. február 04.

7. évfolyam

Újváros

2018. március 04.

1. évfolyam

Nagytemplom

2018. április 15.

3. évfolyam

Újváros

2018. május 06.

4. évfolyam

Felszeg

 

Pedagógiai program

 

Az intézmény Pedagógiai Programját IDE KATTINTVA tekintheti meg.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

 

SZMSZ

 

Az intézmény Szervezési és Működési Szabályzatát IDE KATTINTVA tekintheti meg.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

Alkategóriák

4. oldal / 14