Back to Top

Gyökerünk a múlt, jelenünk a jövő...

Országos mérés - értékelés

Kimutatás a ceglédi Református Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben végzett tavaszi kimeneti méréséről

IDE KATTINTVA pdf formátumban tölthető le.

 


Összeállította:
Csutor-Varga Eszter
Zányi Gabriella
MÉCS vezető


Cegléd, 2015. június 15.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

Közzétételi lista

 

Az intézmény Közzétételi listáját IDE KATTINTVA tekintheti meg.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

Heti étlap - iskola

 

 

A teljes méret megtekintéséhez, kérjük, kattintson a képre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templomlátogatások rendje

Ahogyan az írást, az olvasást, a számolást, az idegen nyelv szavait gyakorolni kell, úgy a hitet is. Nem elég hallani, egyszer hallani, hanem meg kell tanulni, be kell gyakorolni, hogy abból aztán olyan erő legyen az életünkben, mely mindig megtart, minden nehéz helyzetben. Ehhez szükséges a közösség. Nemcsak az iskolai, de a templomi, gyülekezeti közösség is. Egy évben egyszer az osztályok együtt mennek el a templomba. Ezen kívül kérjük, hogy még legalább háromszor ki-ki a saját felekezete szerinti (református, evangélikus, katolikus) istentiszteleten is vegyen részt. Ennek az ellenőrzőben, tájékoztató füzetben is legyen nyoma! (Pecsét, aláírás)

 

Időpont

Évfolyam

Helyszín

2018. szeptember 23.

6. évfolyam

Újváros

2018. november 18.

8. évfolyam

Nagytemplom

2019. január 27.

5. évfolyam

Nagytemplom

2019. január 27.

2. évfolyam

Felszeg

2019. február 03.

7. évfolyam

Újváros

2019. március 03.

1. évfolyam

Nagytemplom

2019. április 07.

3. évfolyam

Újváros

2019. május 19.

4. évfolyam

Felszeg

 

Pedagógiai program

 

Az intézmény Pedagógiai Programját IDE KATTINTVA tekintheti meg.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

 

SZMSZ

 

Az intézmény Szervezési és Működési Szabályzatát IDE KATTINTVA tekintheti meg.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

Nevelőtestület

 

Kúti László

tanár, informatika

Ásványi Márta

tanító, német nyelv, diákönkormányzat-segítő

Baksa Tiborné

tanító, diákönkormányzat-segítő

Balla Erika

tanító, informatika

Bereczky Judit

igazgatóhelyettes, hittanoktató, tanító, óvópedagógus

Bodnárné Kozarich Edit

tanító, napközis nevelő

Borgya-Réfi Ildikó

táncpedagógus

Bordáné Csököly Éva

tanár, fizika - matematika

Borics Zoltánné

tanító, napközis nevelő, református hittanoktató

Brisendinené Varga Tünde

tanító, angol nyelv, református hittanoktató

Cseh Borbála

tanár, életvitel

Cseh Katalin

tanító, informatika

Csonka Tünde

német nemzetiségi tanító, német nyelvi mestertanár, drámapedagógus, munkaközösség-vezető

Csutor-Varga Eszter

tanító, természetismeret

Deli-Borsos Melinda

tanító

Dér Enikő

tanító, napközis nevelő

Egresiné Szilaj Magdolna

tanító, német nyelv, napközis nevelő

Farkas Éva

tanító

Fehér Csaba

tanár, testnevelés

Fehérné Varga Viktória

tanár, magyar-történelem

Fekete Henrietta

tanár, angol nyelv, napközis nevelő

Gaál Istvánné

tanító, munkaközösség-vezető

Germányiné Tündik Erika

tanár, magyar, könyvtáros

Hajas Istvánné

tanító, drámapedagógus

Horváth Zoltánné

tanár, matematika - kémia, munkaközösség-vezető

Hubert Zoltánné

tanító

Izsák Anita

tanító, napközis nevelő

Jenei-Istvánfi Krisztina

tanár, angol nyelv

Jónás-Tamasóczki Dóra

tanító, német nyelv

Dr. Kelemenné Pap Éva

tanár, földrajz - református hittanoktató

Kenéz Ágnes

tanár, magyar - német nyelv

Kis Erzsébet

tanító, magyar

Kissné Hunyadi Ágnes

tanító, fejlesztő pedagógus, munkaközösség-vezető

Licsákné Varga Ilona

tanár, földrajz - testnevelés

Losonczyné Poncz Melinda

tanító, napközis nevelő

Lukácsiné Bíró Márta Bernadett

tanító

Mákos Annamária

tanár, matematika - informatika

Matalinné Ungvári Ágnes

tanító, gyermekvédelmi felelős

Mészárosné Bubori Melinda

tanító, katolikus hittanoktató

Mihók Anikó

tanár, katolikus hittanoktató

Misák Tünde

táncpedagógus

Monori Ildikó

tanító

Némedi Zoltán

tanár, testnevelés, munkaközösség-vezető

Ócsainé Velisek Gabriella

iskolapszichológus

Őze Éva

tanár, angol nyelv

Pálinkás László

tanár, matematika

Papp Edit

igazgatóhelyettes, tanító, drámapedagógus

Patály Edit

tanító

Péterné Kiss Kalmár Ibolya

tanár, ének-zene, szolfézs

Petró Emese Sára

tanár, német nyelv - magyar

Petró Gabriella

tanár, történelem, munkaközösség-vezető

Pintér Péter

tanár, angol nyelv, tanító - református hittanoktató

Pintér Péterné

tanító, református hittanoktató, tanár, ének, egyházi ének

Podráczkyné Kiss Edit

tanító

Szalai Anett

tanító, református hittanoktató, óvónő

Szuda Jánosné

tanító, napközis nevelő

Takó Andrásné

igazgatóhelyettes, tanár, magyar - történelem

Tóth Istvánné Koltai Györgyi

tanító, fejlesztő pedagógus, óvónő

Tóthné Bertók Ágnes

tanár, biológia - testnevelés, gyógytestnevelő

Tóthné Gutpintér Anikó

gyógypedagógus

Törökné Veres Mária

tanító, drámapedagógus

Turbucz Erzsébet

református vallástanár

Túri Andrea

tanár, matematika - informatika, munkaközösség-vezető

Varga Flórián

tanár, földrajz - rajz, munkaközösség-vezető

Varga Zsoltné

tanító, drámapedagógus, munkaközösség-vezető

Vasné Arany Katalin

tanító, német nyelv, egyházi ének, református hittanoktató

Vinczéné Márföldi Tünde

tanár, magyar - ének-zene

 

Könyvtár

A könyvtár nyitvatartása a 2017/2018-as tanévben

 

Hétfő

14:15-15:45

Kedd

13:45-15:15

Szerda

13:45-14:30

Csütörtök

13:45-15:15

 

Várjuk szeretettel a kedves olvasókat!

 

 

A könyvtárhasználat rendje

 

Jogok és kötelezettségek

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás

 • könyvtári gyűjtemény helyben használata 

 • információ a könyvtár szolgáltatásairól

2. pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való bejelentkezés után vehetők  igénybe. A könyvtár ingyenes. A kikölcsönzött könyv elhagyása, rongálása esetén a könyvtárhasználó köteles térítési díjat fizetni. ( Az elhagyott dokumentum aktuális értéke) A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzési időt betartani. Az a tanuló, aki tanév végéig könyvtártartozását nem rendezi, nem kaphat bizonyítványt.

 

A kölcsönzés rendje

A könyvtárat az iskola házirendjének megfelelően, az alapvető illemszabályokat betartva használják a tanulók. A könyvtárból könyvet kivinni, annak bemutatása nélkül nem szabad. A visszahozott és kikölcsönzött könyveket be kell mutatni a könyvtárosnak a nyilvántartás miatt. Új olvasó a könyvtárhasználat rendjét elolvassa , ha kérdése van,a könyvtárossal megbeszéli.

Kézikönyveket, videokazettákat, CD-ket tanulók nem kölcsönözhetik. A pedagógusok indokolt esetben 1-1 tanóra idejéig kölcsönözhetik, illetve helyben használhatják. A könyvtárhasználati és egyéb órákat az osztályfőnökök, illetve szaktanárok 1 héttel előbb jelezzék a könyvtáros tanárnak. Az osztályban, nevelői szobában az oktató-nevelő munkát egész évben segítő könyvek letéti állománynak számítanak. Év elején lehet kikölcsönözni, tanév végén pedig vissza kell szolgálni a könyvtáros tanárnak.

 

A kölcsönzés szabályai

A kikölcsönözhető állomány a könyvtárban található szabadpolcokról kiválasztható, őrjegyet használva, a polcok rendjét megtartva. A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:

 • kölcsönözhetők

 • részlegesen kölcsönözhetők ( pl. kötelező irodalom, tankönyvek)

 • csak helyben használhatók

Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 kötetet kölcsönözhet. A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzése 3 hét. Hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető.

 

„VÁR A KÖNYVTÁR”

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el és nem hagy el soha.”

(Leonardo da Vinci)

 

Az ismeretek legjelentősebb forrásai – minden technikai fejlődés dacára – a könyvek, ami azt a feladatot jelenti az iskolai oktató-nevelő munka számára, hogy megismertesse a tanulókat ezekkel a forrásokkal, és kialakítsa bennük azt a készséget, hogy ezekhez a forrásokhoz önállóan is el tudjanak jutni, képesek legyenek újabb- szélesebb és mélyebb –ismeretekre szert tenni.

Magyar- és könyvtárostanárként rendkívül fontosnak tartom, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvek, az olvasás nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne egyoldalú legyen, s kapjanak meg minden lehetőséget ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlődjenek.

Célom, hogy a kötetlenebb olvasóvá nevelő órák mellett minél több gyermek látogassa meg az iskola könyvtárát.

Igyekeztem minél érdekesebbé, színesebbé tenni ezeket a foglalkozásokat többek között meseolvasással, játékos feladatokkal,  filmvetítéssel, énekléssel vagy esetleg interaktív formában. Az előzetes kutatómunkákban, internetes feladatok összeállításában, rajzolásban, ollózásban „kis könyvtárosaim” segítettek, akik 2-3 éve kísérik könyvtárosi munkámat (Tauber Lili, Sziládi Robi, van der Burg Theodór, Nyitrai Regina, Szalai Nóri).

Igazán nagy segítségemre voltak a selejtezésben, állománybevétel  – és rendszerezésben, kölcsönzésben, szakjelzetek készítésében.

 

Olvasóvá nevelő órákat a következő témakörökben tartottam:

 • Nem elég korán kezdeni (Ismerkedés a könyvtárral)

 • Ismerkedj velem! Mesebirodalom vagyok… (A könyvtár dokumentumainak bemutatása)

 • Kedvenc állataink (Kalandozások az állatok világában)

 • Farsang (Kézikönyvek használata)

 • Mátyás, az igazságos (Látogatás Hunyadi Mátyás udvarába képekkel)

 • Vikingek és lovagok (Rendhagyó történelemóra)

 • Gárdonyi Géza és az Egri csillagok című regény (A témakör bevezető könyvtári irodalomórája)

 • Haza és szülőföld (Ismerkedés hazánk jelképeivel, nevezetességeivel képekkel, dalokkal)

 

Tapasztalatom szerint sok tájékozott, érdeklődő tanuló jár iskolánkba, akik szeretik a könyveket, nyitottak az  új és ismeretlen dolgok iránt. Egyre többen keresik fel az iskola könyvtárát, hogy versenyekre készüljenek, házi-és szorgalmi feladatokat írjanak, interneten keresgéljenek. Persze minderre nem lenne lehetőség, ha nem gyarapítanánk és frissítenénk állandóan a dokumentumok állományát.

 

Az intézmény vezetősége fontosnak tekinti az oktató-nevelő munkánkban az iskolai könyvtár szerepét, és annak fejlesztése érdekében minden téren támogatják azt. Hálás köszönet érte!

 

 

Germányiné Tündik Erika  

tanár  

 

Csengetési rend

 

Szabadság tér 4. szám alatti épületben / feladatellátási helyen

1. óra

8:00-8:45

2. óra

8:55-9:40

3. óra

9:55-10:40

4. óra

10:50-11:35

5. óra

12:00-12:45

6. óra

12:50-13:35

7. óra

13:40-14:25

8. óra

14:30-15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskola utca 2. szám alatti épületben / feladatellátási helyen

1. óra

8:00-8:45

2. óra

8:55-9:40

3. óra

9:55-10:40

4. óra

10:50-11:35

5. óra

11:45-12:30

6. óra

12:40-13:25

 

 

A két feladatellátási hely csengetési rendje között 15 perces eltérés van az 5. tanóránál.

2018. szeptember 03-tól a 15 perces szünet a 2. tanóra után következik.

Szakkörök

 

 

Szakkör megnevezése

Oktató

    alkalmazott grafika

Varga Flórián

    atlétika

Némedi Zoltán

    énekkar

Péterné Kiss Kalmár Ibolya, Vinczéné Márföldi Tünde

    gyöngyfűzés

Matalinné Ungvári Ágnes

    idegen nyelv

Brisendinené Varga Tünde, Egresiné Szilaj Magdolna

    informatika

Mákos Annamária

    kerámia

Kernács Viktória, Varga Flórián

    kézilabda

Fehér Csaba

    kézműves

Osgyáni Elvira

    néptánc

Borgya-Réfi Ildikó, Molnár Máté

    rajz

Kernács Viktória, Varga Flórián

    sakk

Károlyi József

    színjátszó

Fehérné Varga Viktória, Kenéz Ágnes

    szolfézs

Péterné Kiss Kalmár Ibolya

    torna

Halmi Katalin

    tűzzománc

Kernács Viktória

 

Fenntartó testület

 

A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Igazgató Tanácsának tagjai

 

AZ IGAZGATÓ TANÁCS ELNÖKE: Nt. Hánka Levente

 

    Cegléd Nagytemplomi Református Egyházközség részéről
   

 

 

Nt. Hánka Levente
Györe Sándor gondnok
Farkas Edit presbiter
Füléné Nagy Piroska presbiter

     
     
    Cegléd Felszegi Református Egyházközség részéről
     

 

Nt. Bereczky Örs
Arany Béla gondnok
Dr. Szomoru Márta presbiter
Dr. Tóth Zoltán presbiter

     
     
    Cegléd Újvárosi Református Egyházközség részéről
     

 

Nt. Ócsai Tibor
Istvánfi Károly gondnok
Balog Ervin presbiter
Szeker István presbiter

 

Hivatalból tagok

Kúti László igazgató
Turbucz Erzsébet vallástanár
Hörömpőné Magyar Edina gazdasági vezető
Varga Zsoltné nevelőtestület által választott tag


Szakértő: Bencze Péter

Alkategóriák

5. oldal / 23