Az óvodai élet rendjébe illeszkedik a többi foglalkozás között hetente egyszer a hittanfoglalkozás is. Ezeken az alkalmakon olyan hittanoktatók foglalkoznak külön a katolikus, külön a református gyermekekkel, akiknek óvodapedagógus képesítésük is van, tehát ismerik az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait, azokat a módszereket, melyekkel őket nekik való módon meg lehet közelíteni. Egyszerű, kedves énekeket, imádságokat, játékokat tanulnak, s közben megismerkednek bibliai szereplőkkel, történetekkel, tanításokkal.