Back to Top

Gyökerünk a múlt, jelenünk a jövő...

Népmese napja

Szeptember 30-án hagyományainkhoz híven megemlékeztünk Benedek Elek születésnapjáról, ami egyben a Népmese napja is.

Tanáraink, tanítóink eljátszották az „Ábelesz Kóbelesz” című magyar népmesét, ami a gyerekek körében nagy sikert aratott.

A délutánt táncház zárta Borgya-Réfi Ildikó táncpedagógus vezetésével.

 

Az eseményről készült képeket megtekinthetik honlapunk Galériájában.

Szülői Választmány

Szeptember 15-én ülést tartott a Szülői Választmány, melyen megválasztották az új vezetőséget. A Szülői Választmány elnöke Lakatos Adrienn, helyettesei pedig Bajzáthné Hosszú Mária és Ádám Éva Krisztina.

Köszönjük az előző elnökség tagjainak Jágri Mónikának és Cseuz Emesének a munkáját.

Tankönyvrendelés

 

TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

Idén is kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetnek a törvény szerint a

- tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók (erről szakorvosi igazolás szükséges, vagy a magasabb családi pótlék folyósításáról szóló igazolás);

- három- vagy többgyermekes családban élő gyermekek (ehhez családonként 1 példányban kell leadni a nyilatkozatot az eltartott gyermekekről, és a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás is szükséges);

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók (az erről szóló határozat másolata szükséges). Ez utóbbi kedvezményt a lakóhely szerinti önkormányzatnál lehet igényelni (ott adnak tájékoztatást, milyen iratokat szükséges hozzá benyújtani).

 

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani. A tanév végén a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket vissza kell adni!

 

Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell téríteni!

 

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 2016/2017-es tanév tankönyvrendelését illetően a

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (továbbiakban KELLO) az alábbi, szülőket is érintő változásokat közölte:

 

 Az iskola tankönyv visszáruzási jogát megszünteti a KELLO.

 

A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig (ha rendelés után derül ki, hogy mégsem kell, mert megvan, vagy ha évet ismétel, vagy másik iskolába iratkozik át a diák).

 

Szülők részére kialakított felületen (www.kello.hu - Diákok és Szülők) a diákok adatait ellenőrizni tudják, és a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi dolgai követhetővé válnak. 

 

A megrendelt tankönyvek online kifizethetők (a kiszállított tankönyvek alapján számláznak) valamint fizetni lehet még átutalással, illetve a megadott postahivatalokban. A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg. A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnik!!!

 

Iskolánkban a tankönyvrendelés az alábbiak szerint történik:

 

Tankönyvrendelések jóváhagyása a tavalyihoz hasonlóan papíron történik.

 

A fizetős diákok számláit egyben küldi ki a KELLO az iskolába, amit a tavalyihoz hasonlóan a tankönyvekkel együtt szeretnénk kiosztani. Kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. Ebben az esetben nem küld számlát a KELLO. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelzik.

 

A normatíva kedvezményre való jogosultságot tankönyvosztáskor igazolni kell. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy azokat az igazolásokat tudjuk elfogadni, melyek 2016. október 1-jén érvényesek.

 

Iskolánkban a tankönyvosztás várható időpontja felsősöknek: 2016. augusztus 25. (csütörtök) 8.00- 16.00 óra között.

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok akkor vehetik át a tankönyveiket, ha az igénylőlapot és a kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat benyújtották. Kérjük, hogy amennyiben a nyár folyamán lejárt az igazolásuk, tankönyvosztásra hozzák magukkal az új, érvényes igazolást!

 

Az alsó tagozatos diákok a 16 órakor kezdődő tanévnyitó istentisztelet (2016. augusztus 28., vasárnap) után kapják meg a könyveiket.

Kérjük a szülőket, hogy az ünnepség után kísérjék be a gyermekeiket a tanterembe, mert az átvételhez szülői aláírás szükséges.

 

 

 

A tankönyvtámogatáshoz szükséges papírok az alábbi linken letölthetők .pdf formátumban:

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2016-2017 tanévre

Nyilatkozat az eltartott gyermekekről a 2016/2017-es tanévre

 

Fontosabb időpontok a tanévkezdés előtt

Ügyeleti napok Kőröstetétlenen keddenként

 • július 19. 8-12 óráig (kedd)

 • augusztus 2. 8-12 óráig (kedd)

 • augusztus 9. 8-12 óráig (kedd)

 • augusztus 16. 8-12 óráig (kedd)

 • augusztus 22-től pedig minden délelőtt 8-12 óráig.

 

Ügyeleti napok Cegléden hétfőnként

 • július 18. 9-12 óráig (hétfő)

 • augusztus 1. 9-12 óráig (hétfő)

 • augusztus 8. 9-12 óráig (hétfő)

 • augusztus 15. 9-12 óráig (hétfő)

 • augusztus 22-től pedig minden délelőtt 9-12 óráig állunk a kedves szülők és érdeklődők rendelkezésére.

 

Tanévnyitó istentisztelet Kőröstetétlenen: 2016. augusztus 28-án, vasárnap 14 órakor

Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. csütörtök

Hirdetmény beiratkozásról

 

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

 

Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelességét teljesíteni.

 

A tankötelessé váló, azaz a 2010.augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a szülő, törvényes képviselő személyi igazolványa,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a gyermek TAJ-kártyája,

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:

    - óvodai szakvélemény

    - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

    - sajátos nevelési igényű gyermekek estében a szakértői bizottság szakértői véleménye

- iskolába lépéskor érvényes kedvezményekre jogosító igazolás

- külön élő szülők esetén a felügyeleti jogról szóló igazolás

 

A Nkt. 50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A döntés ellen a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője jogorvoslattal élhet. Fellebbezését az iskola fenntartójához (Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség, 2700 Cegléd, Iskola u. 1.,Nt. Hánka Levente) nyújthatja be.

 

 

Kőröstetétlen, 2016.március 17.

 

Ézsiás Istvánné
tagiskola-vezető

III. Kutyakaparó futófesztivál

Három fős csapattal és 1 egyéni futóval vettünk részt a III. Kutyakaparó futófesztiválon, Kocséron, amit az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szerveztek.
A váltó tagjai:
- Balkuz László András
- Jágri Ákos Gábor
- Varga Imre
 
 
Ők egyenként 1848 métert futottak, míg Fazekas Milán Zsolt 5544 métert teljesített. A táv teljesítésén túl még szép eredményt is elértek futóink: váltónk 30 csapatból 5. helyezést ért el, Fazekas Milán Zsolt pedig 65 egyéni futóból a 8. helyen végzett.
Gratulálunk!
 

Labdarúgás

Fazekas Milán Zsolt iskolánk 5.k osztályos tanulója a Szolnoki MÁV FC utánpótlás labdarúgójaként többfordulós válogató után bekerült a Jász-Nagykun Szolnok Megyei U12-es korosztályos válogatottba.
Gratulálunk!

Mozgás és sport

Iskolánkban szeptember 9-én megrendezésre került a sulifutás. A versenyen az egész iskola részt vett, a legjobbak bejutottak a ceglédi anyaiskola által szervezett versenyre ahol eredményesen szerepeltek.
 • Balkuz László (7. osztáy) 1. hely
 • Mucsányi Miléna (3. osztáy) 1. hely
 • Varga Dominik (8. osztály) 3. hely
 • Borsos Viktória (7. osztály) 5. hely
 • Mucsányi Liliána (8. osztály) 6. hely
 • Rakovszki Géza (8. osztály) 8. hely
 • Kecskés Petra (5. osztály) 11. hely
 • Czeróczki Tamás (5. osztály) 13. hely
Október 1-től elindult iskolánkban a foci osztálybajnokság, ezen diákjaink nagy örömmel vesznek részt.
 
 

Árpád Kupa

2016. március 5-én hagyomány szerint megrendezésre került iskolánk futballversenye az Árpád Kupa. A mérkőzéseken öt iskola csapatai csaptak össze: a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda csapata, a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagiskolája, a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolaés végül, de nem utolsó sorban Törteli Szent István Király Általános IskolaI. és II. csapata. Köszönjük a csapatoknak a részvételt!
Eredményeink:

I. helyezett

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

II. helyezett

Törteli Szent István Király Általános IskolaI.

III. helyezett

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

IV. helyezett

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagiskolája

V. helyezett

Törteli Szent István Király Általános Iskola

Legjobb játékos

Farkas Tamás (Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola)

Gólkirály

Károly Krisztián (Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagiskolája)

Legjobb kapus

Lódi Tamás (Törteli Szent István Király Általános Iskola)

Gratulálunk!
 

Asztalitenisz

2016. február 16-án helyi asztalitenisz versenyt rendeztünk iskolánkban, ahol iskolánk felsősei mérhették össze ping-pong tudásukat.
I. hely: Kocsis Bálint
II. hely: Mucsányi Lili
III. hely: Varga Dominik
IV. hely: Rakovszki Géza
Gratulálunk a helyezetteknek!
 

Futballmérkőzés

2016. február 17-én a Bozsik Program keretein belül 6 futballmérkőzésre került sor három korcsoportban a törteli tornacsarnokban.
A mérkőzések eredményei:

 

 

Kőröstetétlen - Törtel

3-4. osztályos lányok

0-4

3-4. osztályos fiúk

5-3

5-6. osztályos lányok

2-2

5-6. osztályos fiúk

1-3

7-8. osztályos lányok

3-0

7-8. osztályos fiúk

6-2

 

Országos Tollforgató Verseny

Cseuz Dóra, 6.k osztályos tanulónk az Országos Tollforgató Versenyen III. helyezést ért el.

Köszönjük felkészítő tanárának, Szaniszló Juditnak a munkáját, Dórának pedig szívből gartulálunk!

 

 

Alkategóriák

4. oldal / 5