A projekt fő jellemzői:

A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben

- A projekt címe: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

- A szerződött támogatás összege: 109 601 385 Ft

- A támogatás mértéke: 100%

- A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

- Kedvezményezett neve: Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség

- A konzorcium további tagjai: Nagykőrösi Református Egyházközség (konzorciumi tag), Tápiószele – Tápiószőlős – Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség (konzorciumi tag)

- A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

- A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31.

 

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

 

A projekt megvalósítása során az alábbi kompetenciaterület fejlesztését vállaltuk:

- Matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása

 

A projekt során az alábbi köznevelési intézményekkel működünk együtt: (Az intézmények nevei link legyen és az iskolák projekt aloldalaira mutassanak)

Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, Nagykőrös

Arany János Református Gimnázium, Nagykőrös

Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola, Tápiószőlős

 

Az intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta:

 

1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 7 fő matematikát oktató tanító szakos pedagógus, valamint az 1 – 4. évfolyamból évfolyamonként 1-1 osztály kerül bevonásra.

 

2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 3 fő matematikát oktató tanár, valamint az 5-8. évfolyamokról három évfolyamból 1-1 osztály kerül bevonásra.

 

A projekt megvalósítása három tanévet ölel fel, amelynek során 4 mérföldkő került kijelölésre az alábbi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mérföldkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 2021.08.31. A projekt során, a felhívással összhangban az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 

- Az intézményben 1 db digitális tanterem kialakítása, amely rendelkezni fog a következő eszközökkel: 1. Akár 100” méretű képet is vetíteni képes interaktív megjelenítő eszköz a hozzá tartozó, tanterem menedzsmentet támogató szoftverekkel. 2. A tanterem működtetését biztosító tanári laptop. 3. A tanulói munka támogatására legalább 10” képátlójú tabletek és a hozzá tartozó asztali állványok 4. A tabletek egyidejű töltését biztosító zárható töltő tároló szekrény.

- Intézményünkből a 14 fő pedagógus részt vesz az infokommunikációs technológia pedagógiai gyakorlatát elmélyítő képzésen, elősegítve ezzel a digitális oktatás és módszertanok disszeminációját.

- Tankocka módszertani csomagok használatát megalapozó és elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton minden, a projektben digitális tanórát tartó szakmai megvalósító, összesen 10 fő, részt vesz

- Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába.

- Elvégezzük az intézmény honlapjának WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítését, amely a projekt megvalósítása során kötelező szemléletformáló kampányt, mint közösségi felület segíti.

- A projekt két utolsó tanévében a választott tantárgy oktatása, a választott évfolyamokon és osztályokban előírt éves össz óraszám legalább 40%-ában digitálisan támogatva fog történni

 - A projekt során két alkalommal elvégezzük a pedagógiai módszertani csomagok kötelező beválás-vizsgálatát

- A projekt során 2 alkalommal nyílt napot tartunk a szemléletformáló kampány keretein belül

- A résztvevő szakmai megvalósítókat, illetve az intézmény digitális módszertani fejlesztését az utolsó két tanév teljes időtartama (20 hónap) alatt az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők felkérésével mentoráljuk

- A projekt során 2 db workshop-ot szervezünk a digitális pedagógiai módszertan eredményeinek adoptálására, disszeminációjára

- A bevont szakmai megvalósítók összesen 300 db digitális óravázlatot töltenek fel a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára

- Intézményi szinten biztosítjuk a rendszergazdai szolgáltatást.

 

A Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség, mint fenntartó által vállalt projektfeladatok:

 

- Biztosítja a projekt teljes időtartama alatt a projektmenedzsment működését

- A projekt nyilvánosságának biztosítására projektnyitó és projektzáró rendezvényt szervez és bonyolít le

- Projektszinten biztosítja a digitális pedagógiai módszertani asszisztens alkalmazását